หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แบบฝึกหัดเรื่องการเติม s , es หลังคำกริยา

คำสั่ง
ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากเว็บไซต์ด้านล่างนี้
หลังจากทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
ให้บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากแบบฝึกหัดลงในสมุด แล้วนำส่งครูในคาบเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น