หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แบบฝึกหัด present simple Tense ในรูปประโยคบอกเล่า

คำสั่ง

ให้นักเรียนเปลี่ยนรูปกริยาให้สอดคล้องกับประธาน

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2975

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น